“Pasiyent hüquqlarına dair Beynəlxalq sənədlərin Azərbaycan Qanunvericiliyinə inteqrasiyası" mövzusunda Ayaz Hüseynov spiker qismində iştirak edəcək

“Pasiyent hüquqlarına dair Beynəlxalq sənədlərin Azərbaycan Qanunvericiliyinə inteqrasiyası" mövzusunda Ayaz Hüseynov spiker qismində iştirak edəcək

Hörmətli xanımlar və cənablar,

6-7 iyun 2024-cü il tarixlərində "İNJURİA" Hüquq jurnalının, Almaniya Martin Luter Universiteti və Türkiyə Tibb Hüququ İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə keçiriləcək “XXI əsrdə Tibb Hüququ və insan hüquqları“ adlı “XV Azərbaycan-Türk-Alman Tibb Hüququ Simpoziumu” keçiriləcək.

Qeyd edək ki, Simpoziumda “Pasiyent hüquqlarına dair Beynəlxalq sənədlərin Azərbaycan Qanunvericiliyinə inteqrasiyası" mövzusunda Pasiyent Təşkilatları İttifaqının sədri Ayaz Hüseynov spiker qismində iştirak edəcək.

injuria.az

Pasiyent Təşkilatları İttifaqı

#Səhiyyə #Sağlamlıq #PTİ #İNJURİA #TibbHüququ #PasiyentTəşkilatlarıİttifaqı