İctimai TV, Mövzu: Hemofiliyanın müalicəsi və müasir yanaşma

İctimai TV, Mövzu: Hemofiliyanın müalicəsi və müasir yanaşma