Hemofiliyalı Xəstələrin Respublika Assosiasiyasının dövlət səhiyyə qurumları ilə bərabar 2023-cü il ərzində göstərdiyi fəaliyyəti haqqında məlumatları sizlərə təqdim edirik.

Hemofiliyalı Xəstələrin Respublika Assosiasiyasının dövlət səhiyyə qurumları ilə bərabar 2023-cü il ərzində göstərdiyi fəaliyyəti haqqında məlumatları sizlərə təqdim edirik.

Hörmətli xanımlar və cənablar!

Hemofiliyalı Xəstələrin Respublika Assosiasiyasının dövlət səhiyyə qurumları ilə bərabar 2023-cü il ərzində göstərdiyi fəaliyyəti haqqında məlumatları sizlərə təqdim edirik.

2024-cü ildə Azərbaycan səhiyyəsində dövlət səhiyyə qurumları ilə birgə yeni uğurlar əldə etmək ümidi ilə.

Sizlərin mənəvi dəstəyiniz bizə dayanmadan çalışmağa güc verir!

Yaşasın Azərbaycan!🇦🇿❤️

#Azerbaijan #Azərbaycan #Səhiyyə #Sağlamlıq #Pasient #Hematologiya #koaqulopatiya #Hemofiliya #NadirXəstəliklər #TƏBİB #İTS #Pasiyent #PTİ #HemofiliyalıXəstələrİB #MilliHematologiya #HemofiliyaAzərbaycan #PasientTəşkilatlarıİttifaqı