Hemofiliyalı Xəstələrin Respublika Assosiasiyasının 2022-ci il ərzində göstərdiyi fəaliyyəti haqqında məlumatları sizlərə təqdim edirik

Hemofiliyalı Xəstələrin Respublika Assosiasiyasının 2022-ci il ərzində göstərdiyi fəaliyyəti haqqında məlumatları sizlərə təqdim edirik

Hemofiliyalı Xəstələrin Respublika Assosiasiyasının 2022-ci il ərzində göstərdiyi fəaliyyəti haqqında məlumatları sizlərə təqdim edirik. 

2023-cü ildə Azərbaycan səhiyyəsində dövlət səhiyyə qurumları ilə birgə yeni uğurlar əldə etmək ümidilə.