Təlim kitabı Argentina Hemofiliya Fondunun təliminə əsaslanır.

Bu kitabça Novo Nordisk Hemofiliya Fondunun dəstəyi ilə çap edilib