Hemofiliyadan əziyyət çəkən pasientlərin müalicəsində vacib olan damar daxili inyeksiyalara dair praktiki təlim keçirildi

06.07.2021-ci il tarixdə Hemofliyalı Xəstələrin Respublika Assosiasiyası İNDİVİDUAL YANAŞMA İLƏ SAĞLAMLIĞA DOĞRU adlı Hemofiliya Məktəbi çərçivəsində Hemofiliya və digər laxtalanma pozğunluğundan əziyyət çəkən pasientlərin müalicəsində vacib olan damar daxili inyeksiyalara dair praktiki təlim keçirdi....

Avropa Hemofiliya Kosorsiumunun liderlər konfransında Hemofiliyalı Xəstələrin Respublika Assosiasiyasının rəhbərliyi iştirak etdi

24-26 iyun 2021-ci il tarixlərdə özündə 44 avropa ölkəsini birləşdirən Avropa Hemofiliya Kosorsiumunun liderlər konfransı uğurla keçirildi. Azərbaycan adından Hemofiliyalı Xəstələrin Respublika Assosiasiyasının rəhbər heyəti iştirak etdi. Konfransda əsas təcrübə mübadiləsi, gələcək fəaliyyət və...