Hemofiliyadan əziyyət çəkən pasientlərin müalicəsində vacib olan damar daxili inyeksiyalara dair praktiki təlim keçirildi

06.07.2021-ci il tarixdə Hemofliyalı Xəstələrin Respublika Assosiasiyası İNDİVİDUAL YANAŞMA İLƏ SAĞLAMLIĞA DOĞRU adlı Hemofiliya Məktəbi çərçivəsində Hemofiliya və digər laxtalanma pozğunluğundan əziyyət çəkən pasientlərin müalicəsində vacib olan damar daxili inyeksiyalara dair praktiki təlim keçirdi....